Utólagos hőszigetelés belülről

A külső vagy belső hőszigetelés kérdésköre rendszerint egyrészt akkor szokott felmerülni, hogyha valaki aktuálisan lakásfelújításra adja a fejét, másrészt pedig azokban az esetekben, ahol a lakók otthonuk energiafelhasználását állandó jelleggel – legalább részleges mértékben – alternatív energiaforrások igénybevételével oldják meg. Ezekben a helyzetekben szinte mindig felmerül az optimális külső-, vagy belső oldali hőszigetelés megvalósíthatóságának témája.

A kültéri és beltéri hőszigetelés kapcsán egyaránt számtalan kérdés merülhet fel, amelyeket az eredményes munka érdekében nem árt mielőbb tisztázni. Más dolgokra kell ugyanis fokozott figyelmet fordítanunk akkor, ha a belső oldali hőszigetelés megvalósítása a célunk, és más dolgokra abban az esetben, ha a hőszigetelés kívülről kivitelezésre kerülő alternatívája mellett döntünk. Mindig nagy jelentősége van annak, hogy mennyire alaposan sikerült elképzeléseinket megterveznünk az építkezési munkálatokat megelőzően: Mint az élet legtöbb részterületén, úgy itt is azok járnak a legjobban, akik előrelátásuk eredményeképpen már a legkorábbi munkálatok idején sikeresen letették mindazokat az alapokat, amelyekre épülve a későbbi házfelújítások viszonylag egyszerűen megvalósíthatónak bizonyulnak majd. A vonatkozó építésügyi szabványok ugyanis sajnos (tendenciájukat tekintve) évről-évre egyre szigorúbb előírásokkal nehezítik meg a fejszéjüket házuk felújításába vágó emberek dolgát – érdemesebb elébe megelőzni az ennek kapcsán később potenciálisan felmerülő kellemetlenségeket.

Külső- vagy belső hőszigetelés – melyiket válasszam?

Már a tervezési szakasz legkorábbi fázisában felmerülhet a kérdés: A külső-, vagy a belső szigetelés volna a jobb megoldás? A szakma egyöntetű véleménye az, hogy – amennyiben lehetséges – minden esetben a födém illetve a házfalak külső, hidegebb hőmérsékletű oldalának hőszigetelése mellett döntsünk. Erre a célra jelenleg számos hőszigetelő anyag áll rendelkezésünkre az építőipari termékek kereskedelmi kínálatában. Ezek közül például az EPS polisztirol-táblák és az – elsősorban lábazati- és fordított rétegrenddel kivitelezett lapostető-szigetelésekhez használatos – XPS polisztirol-táblák tartoznak a legnépszerűbb lehetőségek sorába, de hasonlóan keresett termékek a parafa, a gyapjú, az egyes szálas hőszigetelő anyagok, az ásványgyapot különböző típusai és a PUR-hab is. Az új évezred páratlan hatékonyságú technikai vívmányai sorába tartozó vákuum-táblák, illetve az aerogél anyagok is az utólagosan kivitelezett külső hőszigetelés páratlan eszközei, ám ezeket magasabb költségvonzataiból fakadóan ma még viszonylag kevesen alkalmazzál.

Ellenben hiába jobb egy megoldás elméleti szinten akkor, hogyha az a gyakorlat szintjén – különböző okokból kifolyólag – mégsem bizonyul megvalósítható alternatívának. Bizonyos épületek külső falfelszínét nem lehet akaratunk szerint megváltoztatni, hiába burjánzik adott esetben a penész a benne lévő helységek falain. Ez szokásos helyzetnek számít többek között a panelházak, illetve a műemlék jellegű épületek eseteiben. A kialakult helyzet mindazonáltal tarthatatlan, és magától nem is fog javulni, így hát valamit azért mégiscsak tenni kellene a probléma megoldása érdekében – ilyenkor szokott kézenfekvő alternatíva formájában felmerülni az utólagos belső hőszigetelés lehetősége.

Az utólagos belső szigetelés módszerének legnagyobb problémája

A házfalak beltéri hőszigetelése úgy működik, hogy az utólagos belső szigeteléséhez használt anyag rétegvastagsága révén a épület falainak vastagságát megnöveljük, ezáltal pedig a téli, hidegebb hőmérsékletű időszakok idején kialakuló harmatpontot a külvilághoz képest az épület belső tereinek irányába mozdítjuk el. Ezt viszont a ház falazatára nézve kedvezőtlen hatásokat eredményez, mivel a falakra, illetve azok belső felületére nézve a levegőben lévő pára, azaz a légnedvesség lecsapódásához vezet.

Az ily módon létrejött helyzet tartós fennállása kisebb-nagyobb mértékben károsítja, idővel teljesen tönkreteszi a falakat és a vakolatot, a probléma pedig ház belső klímájának nyirkos, élettanilag sem kívánatosnak mondható állapotában teljesedik ki, amely optimális közeget képez a penészgombák kialakulása számra. Az utólagos belső szigetelés eredményes kivitelezéséhez vezető kulcs ennél fogva egyrészt annak megelőzésében rejlik, hogy falak belső szigetelése révén a harmatpont a ház belseje felé mozduljon el, másrészt pedig annak a lehetőségnek a – körültekintő munkamódszerrel valóban sikeresen elérhető – megakadályozásán múlik, hogy a kialakuló pára elérje a lehűlt, hideg hőmérsékletű házfalazatot.

Mindezek eredményes, megfelelő minőségű megvalósítása viszont tényleges szakértelmet, meglévő szakmai tapasztalatot követel meg – a belső hőszigetelés házilag való kivitelezését ebből kifolyólag nem ajánljuk a lakóhelyüket minél rövidebb úton szakszerű belső hőszigeteléssel felújítani vágyó hobbi-barkácsmesterek számára – legalábbis alapesetben, a hagyományos technikák alkalmazása mellett.

Megoldás a problémamentes beltéri hőszigetelés megvalósítására

Szerencsére a belső oldali hőszigetelés vonatkozásában létezik egy olyan, bizonyos szakismeretek és építéstechnikai összefüggések gyakorlati alkalmazásán alapuló kivitelezési eljárás is, amely a beltéri hőszigetelést képes megvalósítani a harmatpont kedvezőtlen irányú elmozdítása, illetve a belőle fakadó kellemetlenséghadak kilátásba helyezése nélkül is. A technika rendkívüli hatékonyságának az egyik kulcsjelentőségű motívuma lényegében az, hogy a falak belső szigetelése aránylag vékony rétegvastagság felhasználásával valósul meg. Különösen fontos továbbá az is, hogy a beltéri hőszigetelést a kivitelezéséhez felhasznált építőanyagoknak nem a hőszigetelési jellemzőire alapozzák, hanem azok hőtartó képességére, illetve hőreflektáló tulajdonságaira. A kereskedelmi forgalomban nagy számban hozzáférhető „hőreflektáló” kifejezéssel társított vékonybevonat-típusok pontosan erre nyújtanak lehetőséget.

A hatékony belső oldalú hőszigetelés titka

A speciális hőreflektáló vékonybevonatok tehát lehetővé teszik a hatékony, hosszú távon is problémamentes belső oldalú hőszigetelés megvalósítását. A technika páratlan kiválósága a vékonybevonatban található apró szemcsék hővisszaverő jellemzőiben rejlik: A meleg hősugarak visszaverődésének következtében a épület falfelületei néhány fokkal magasabb hőmérsékletre tesznek szert – e hőmérsékletkülönbség pontosan elegendő mértékű a páralecsapódás megakadályozásának. Az ily módon megvalósított belső oldalú hőszigetelés tehát képes elejét venni az épület falazatára, a házban található tárgyakra és a lakók egészségére egyaránt káros hatásokat kifejtő penészgombák kialakulásának – ez pedig nem kis dolog! Belső oldalú hőszigetelésre legjellemzőbben a műemlék státuszával bíró épületek felújítása során van szükség: A nyári kánikula idején, a tikkasztó meleg évszak időszakában a falazat túlmelegedéstől az épület külső felületén található festékréteg véd, a hideg évszak zord időjárási viszonyait pedig a belső oldalú hőszigeteléshez alkalmazott festékréteg hőtartó tulajdonságai enyhítik azáltal, hogy a meleget a házon belül tartják.

A belső hőszigetelés házilag való kivitelezésével járó veszélyek régen és ma

Kellemetlen következményekkel járhat az, hogyha – a kellő mértékű hozzáértés hiányában – a belső hőszigetelés házilag végrehajtott alternatívája mellett döntünk: A nem megfelelő minőségben kivitelezett utólagos belső hőszigetelés a hőhidak – ártalmas hatásaikat tekintve elhanyagolhatatlan jelentőségű – nemkívánatos jelenlétét vonja maga után, ez pedig rendszerint a légnedvesség pára formájában való kicsapódásához vezet a falfelületeken. Innen pedig már csak egy igen aprócska lépés a penészgombák megtelepedése és a penész kifejlődése, illetve az idő múlásával egyenes arányú mértékben a penésztelepek további elterjedése.

A falakon lévő penészfoltok siralmas látványt nyújtanak, és ennek tetejébe még rendkívül káros egészségügyi hatással is vannak a ház lakóira – jól láthatjuk tehát, hogy a belső hőszigetelés házilag való kivitelezése egy igencsak kockázatos vállalkozás – legalábbis az volt, egészen a Protektor hőszigetelő festék színre lépéséig! Tény, hogy a belső szigetelés eredményét tekintve balul sül el, újra kell csinálni az egészet – sok helyen olvasható tanács hogy senki ne vágja fejszéjét a belső hőszigetelés házilag történő megvalósításába, hacsak nem rendíthetetlenül biztos szakmai ismeretei elégséges mivoltában. Ez a tanács viszont már idejétmúlt, a hőszigetelési technológiák jelenlegi fejlettségének fényében elvesztette aktualitását. A belső hőszigetelés házilag igenis egy minimális kockázati faktorral járó tevékenység is lehet – mindössze annyi szükséges hozzá, hogy Protektor hőszigetelő festéket alkalmazzunk.

Belső szigetelés a már penészfoltokkal tarkított házfalakon

Hogyha a belső szigetelés a penészedés vonatkozásában már nem csak a megelőzés céljából fakadóan aktuális, hanem a falakon már kialakult penészfoltok eltűntetése, és persze a penészgombák további terjedésének megakadályozása, tehát a penész felszámolása a cél, azt tanácsoljuk, hogy a belső szigetelés optimális megvalósítása érdekében folytatott felújítási munkálatok során a következő bekezdésben olvasható instrukciók szerint járjon el.

Mindenekelőtt rendkívül fontos az, hogy először is a falak penészfoltoktól való megtisztítását végezzük el, a belső szigetelés tulajdonképpeni munkálataihoz pedig csak azután álljunk neki, hogy a megtisztított falfelületeket sikerült maradéktalanul szárazra kiszárítanunk, illetve a fokozottan körültekintő figyelmességgel végrehajtott fertőtlenítésen is túl vagyunk – tehát a belső szigetelés összes kihagyhatatlan előkészítő feladatának eleget tettünk. A még biztosabb siker érdekében ezen felül érdemes eltávolítanunk a falakról a tapétát is. A Protektor hőszigetelő és penészmentesítő festék már önmagában is alkalmas arra, hogy megelőzze a penészedést – ez pedig a felhordásával létrehozott belső szigetelésnek köszönhető. A penészspórák így megfosztatnak a kifejlődésükhöz ideális életkörülményektől, az épületen belül nem találnak majd a megtelepedésükhöz ideális helyet, hiszen az utólagos belső hőszigeteléssel elejét vettük a légnedvesség cseppfolyós halmazállapotban való kicsapódásának.

Falak belső szigetelése gyorsan, egyszerűen és hatékonyan: 9 érv a Protektor hőszigetelő és penészmentesítő festék mellett

A falak belső szigetelése vonatkozásában a Protektor hőszigetelő és penészmentesítő festék kínálta egyedülálló lehetőség azért rendkívül előnyös, mert…

  • 1. …különleges penészmentesítő hatása révén a falak belső szigetelése egyúttal a házon belüli levegő dohos szagának is elejét veszi;
  • 2. …a rendkívül apró, mikroszkopikus méretű kerámiagolyók révén hővisszaverő tulajdonságokkal is rendelkezik;
  • 3. …könnyedén tisztán tartható falfelületet eredményez, amelyről a koszolódás folytán keletkezett szépséghibák, a foltok eltávolítása gyerekjáték;
  • 4. …egy olyan kivételes hőszigetelés alternatívát kínál, amellyel a falak belső szigetelése nem a beltéri helyiségek rovására, azok hasznos területének csökkenésével valósítható meg;
  • 5. … a belső hőszigetelés céljából felhordott bevonat egy páraáteresztő tulajdonsággal is rendelkező festékréteget képez;
  • 6. …párját ritkítóan hosszú élettartamának köszönhetőn használatával egy hosszú távon is problémamentes beltéri hőszigetelést valósíthatunk meg, így nem kell pár év múlva újból elvégeznünk a munkát;
  • 7. …általa a falak belső szigetelése egy olyan különleges technika alkalmazásával valósul meg, amely a téli fagyok idején a zord időjárási viszonyokkal járó hidegek ellensúlyozásaként a belső falfelületek melegebbé tételével javítja a ház lakóinak mindennapi hőérzetét;
  • 8. …alkalmazása eredményeképpen az utólagos belső oldalú hőszigetelés jelentős mértékű költségmegtakarítások eléréséhez segíthet hozzá bennünket (a vonatkozó mérések nem ritka, hogy akár 40%-os mértéket is megközelítő energiamegtakarításról adnak számot);
  • 9. …megannyi páratlan előnye mellett egy egészségügyi szempontok vonatkozásában is megfelelő, egy bármilyen nemkívánatos élettani hatástól mentes belső hőszigetelés lehetőségével kecsegtet, mivel nem merül fel az egészségügyi ártalmak veszélye, nem kell aggódnunk hozzátartozóink testi épsége miatt sem – minderre egyébként a festékbevonat illékony méreganyagoktól mentes összetétele, 0%-os szervesoldószer-tartalma a garancia.